Corporate identiteit en copy

Als bedrijf moet je je afvragen wie je nu eigenlijk bent en waar je voor staat. Daarop moet de communicatie worden afgestemd. Want: wat men denkt, moet passen bij wat je wil zijn. Het doel hierbij is het bereiken van een goede reputatie. Maar ook het aangaan van goede relaties met je medewerkers en klanten. In deze blog zetten we uiteen hoe je je identiteit vaststelt en die vervolgens communiceert.

Wie ben je?

Alle communicatie van een bedrijf moet met elkaar worden gecoördineerd. Dit doe je rondom je identiteit. De identiteit van je bedrijf wordt gezien als iets (redelijk) stabiels. Kortgezegd bestaat je identiteit uit drie elementen:

  • Kern van je bedrijf
  • Unique Selling Proposition
  • Duurzaam, staat krachtig in de markt

Kern van je bedrijf 

De kern van je bedrijf, kan de ‘golden circle’ inzichtelijk maken. De golden circle ziet er zo uit:

The Golden Circle

In de kern staat de ‘why’, daarna komt de ‘how’ en tot slot de ‘what’. In beginsel moet je dus nadenken over de ‘why’. Wat is de motivatie om te doen wat je nu doet als bedrijf. Daarna kan je pas gaan nadenken over de ‘how’. De ‘how’ gaat over het proces, dus hoe je de ‘why’ in werking laat treden. Als laatste komt pas de ‘what’ pas aan bod. De ‘what’ is het resultaat van de ‘how’ en synchroon aan een product of dienst. Vaak zijn bedrijven te veel bezig met hun product, zonder na te denken over waarom ze dat precies doen.

Unique Selling Proposition

Met je ‘why’ kan je je onderscheiden van concurrenten op de markt. Dit wordt ook wel jouw ‘Unique Selling Proposition’ genoemd, kortweg USP. Wat bied jij, en de concurrent niet? Dát is jouw USP. Ben je een online marketing bedrijf, maar focus je je alleen op de fitness industrie? Dan heeft jouw bedrijf een meerwaarde voor klanten in de fitnessindustrie, die meer met online marketing willen doen. As simple as that.

Duurzaam 

De identiteit van je bedrijf kan je niet van de ene op de andere dag veranderen. Een stabiele identiteit zorgt voor een bepaalde reputatie. Ook maak je zo je merkbelofte waar. Klanten weten immers waar ze aan toe zijn. Dit is gerelateerd aan de kern van je bedrijf en wat jou onderscheidt van concurrenten. Op die manier kan je opvallen in de markt en media en raken mensen niet in de war over wie je nu eigenlijk bent. Als je altijd hetzelfde beeld neerzet, bedruk je tevens de kosten en maak je dus optimaal gebruik van je communicatiebudget.

Hoe vertel je dat? 

De belangrijkste factor bij het vertellen van verhalen is de ‘tone-of-voice’. De tone of voice is de manier waarop een bedrijf communiceert met de buitenwereld. Per bedrijf kan deze ‘toon’ verschillen. Sommige bedrijven willen autoriteit uitstralen en andere willen juist op een luchtige en laagdrempelige manier communiceren. Een duidelijk voorbeeld is of je wordt aangesproken met de formele ‘u’ of informele ‘jij’. Hoe dan ook, de toon moet goed aansluiten op het imago en dus de identiteit van jouw bedrijf.

Waarmee vertel je dat? 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘paid’, ‘earned’ en ‘owned’ media. ‘Paid’ media zijn media-outlets waarvoor je betaalt. Dit kunnen internet-banners zijn of televisiereclames. Tegenwoordig beginnen ze de strijd te verliezen van sociale media. ‘Earned’ media zijn de mediavormen waarbij anderen over jou schrijven. Als je het erg goed (of juist heel slecht) doet, creëer je reuring rondom je bedrijf en gaan mensen over je praten. Denk aan bedrijven die in het nieuws komen. ‘Owned’ media zijn de sites die jij beheert, zoals je eigen brand website. De teksten die hierop staan moeten perfect kloppen en taal-technisch goed in elkaar zitten. Als dit niet het geval is dan is dat schadelijk voor je reputatie. Sociale media zijn ook een handige tool om boodschappen mee te verspreiden. Ze vallen onder alle drie de bovengenoemde soorten. Op Facebook bijvoorbeeld kan je een betaalde banner-ad lanceren, maar ook zelf dingen posten.

Het hebben van een stabiele identiteit als bedrijf is dus essentieel. Denk hierbij goed na over de ‘why’ van jouw bedrijf en ga van daaruit verder. De tone-of-voice is de manier waarop je communiceert. Hulp nodig bij het bepalen van jouw tone-of-voice? Neem dan contact op met de copywriters van Coster Copy.